2020-10-14 10:00
APM3版「恋姫演武 遼来来 バージョン3」稼働開始いたしました。